Timp Liber

Pentru petrecerea timpului liber, în cazul în care nu dispuneti de un autoturism va propunem o plimbare prin orasul Fagaras.

Municipiul Făgăraş este situat în partea central-nordică a depresiunii delimitate natural de Munţii Făgăraşului şi ai Perşanilor şi de râul Olt care curge pe sub marginea sud-estică şi sudică a Podişului Târnavelor. Este aşezat pe terasa, relativ joasă, de pe malul stâng al Oltului, tăiat de vechea albie a râului Berivoi care curge acum pe la vestul localităţii.

Având o altitudine absolută cuprinsă între 424 şi 441 m, Făgăraşul este străbătut est-vest de drumul naţional 1 şi se află la o distanţă de 66 km. de Braşov şi 76 km. de Sibiu. Cele mai apropiate localităţi sunt : satul Mândra, la est, şi satul Beclean, la vest. La distanţe de 3-5 km. pe partea sudică sunt satele Râuşor, Ileni şi Hurez, iar pe partea nordică, la 4-10 km., satele Şona, Felmer, Şoarş şi Calbor.

Prima atestare documentară a Făgăraşului ca localitate datează din anul 1291. Urmele materiale de viaţă omenească descoperite pe aceste meleaguri sunt însă mult mai vechi. Documentul din 1291, prima atestare a Făgăraşului, consemna că magistrul Ugrinus a cerut regelui ca aceste moşii să-i revină, românii înşişi recunoscând faptul că fuseseră în stăpânirea marelui feudal. Atât din precizările documentului insuşi, cât şi de pe urma descoperirilor arheologice, se poate susţine cu siguranţă că existenţa aşezării feudale de la Făgăraş este anterioară datei de 1291.

Alături de cultivarea pământului, creşterea animalelor şi meşteşugurile casnice ţărăneşti predominante în întreaga zonă, în târgul Făgăraşului se dezvoltau continuu meşteşugurile specializate şi comerţul . Meşteşugarii ajung să se organizeze în bresle. Cea mai veche amintire documentară a unei bresle făgărăşene datează din anul 1590, când Maria Christierna dă un privilegiu pentru pantofari. Breasla tăbăcarilor a cunoscut cea mai mare dezvoltare, produsele ei ajungând la un renume şi o largă desfacere. Strada ”Tăbăcarilor” pastrează şi astăzi amintirea acestui meştesug.

Principalul monument istoric al orasului este cetatea, a carei constructie a inceput la sfrsitul secolului al XIV-lea, in locul unei fortificatii din lemn si pamant.Cea mai importanta modificare survenita de-a lungul secolelor consta in transformarea cetatii in castel fortificat in secolul al XVI-lea. In secolul XVII castelul devine resedinta princiara, fiind locuit intr-o vreme chiar de marele domnitor Mihai Viteazul.

In Fagaras exista o biserica romano-catolica datand din secolul al XV-lea, biserica in care se slujeste si azi. Alte atractii turistice sunt: biserica brancoveneasca, construita de domnitorul Constantin Brancoveanu in anul 1698, sau biserica 'Sfanta Treime' din secolul XVIII.